نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت دانشکده سما در حال حاضر چیست؟


سازمان مرکز دانشگاه آزاد - حوزه معاونت مالی اداری دفتر مرکزی حراست دانشگاه آزاد دفتر مقام معظم رهبری دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری معاونت فرهنگی داشنگاه آزاد معاونت آموزشی داشنگاه آزاد معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد فرهیختگان اداره کل بازرسی سازمان سما روابط عمومی مرکز آزمون